ΚΕΠ 0186 Δ. Ορεστιάδας - Βασιλέως Κωνσταντίνου 9-11