Εκπαιδευτική Ρομποτική

1
Κων/νου Παλαιολόγου 45, Αλεξανδρούπολη 681 00
Τηλέφωνο