Γυμναστήρια

1
Θεοφίλου 13, Θεσσαλονίκη 546 33
Τηλέφωνο