Οικοδομικές Επιχειρήσεις και Εργασίες

Τραϊνουπόλεως 30, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο
2551084171
Ηρακλείου 6, Αλεξανδρούπολη 681 00
Τηλέφωνο
6997922470